STYRELSEN

Ordförande

Banchef Häggenås

Lars-Olov Pålsson

070-322 73 53

Lit


Jessica Hansson

Häggenås


Klas-Göran JaldeforsVice ordförande

Banchef Lit

Martin Holmström

Häggenås


Göran Wiklund

Webb


Fredrik Lundqvist

Sekreterare


Ulf Svensson

Jägarexamen


Åsa Norman