BOKNING AV SKJUTBANAN I HÄGGENÅS

Skjutbanan i Häggenås kan hyras av företag eller jaktlag lördagar kl. 10:00-14:00.


Alla som är på skjutbanan och skjuter  måste lösa medlemskort.


För att hyra skjutbanan kontakta oss på

e-post info@jaktskytteklubben.se


Till höger kan ni se vilka lördagar som finns lediga.


Priset för hyra av skjutbanan är 1000 kr.