Välkommen till en riktig pangförening!

Häggenås-Lits JSK

Senaste nytt


Årsmötet 2021 är framflyttat på obestämd tid pga rådande Coronapandemi. Styrelsen kommer att återkomma med information och datum för när årsmötet kommer att hållas minst 14 dagar i förväg.