HÄGGENÅS

Sväng av E45 i Häggenås och följ vägen mot Norderåsen. Du hittar skjutbanan på höger sida en bit utanför Häggenås.

LIT

Från E45 i Lit kör du mot Nyby och svänger av vänster mot Hårkvallen.