Boka Häggenås skjutbana

Gör en bokning

 
 
 
 
 
 
 

Regler för att boka Häggenås skjutbana


  • Grupp om minst åtta (8) personer
  • Alla i sällskapet ska lösa medlemskap i klubben
  • En person i sällskapet ska utses som ansvarig skjutledare
  • Säker vapenhantering
  • Ingen jaktammunition får användas vid älgskytte


Banan går att boka under V23-26 och V30-35Reglerna gäller tillsvidare och kan komma att uppdateras

Kalender