Sponsring av Häggenås-Lits Jaktskytteklubb

Vi är en ideell jaktskytteklubb med två skjutbanor, en i Häggenås och en i Lit med ca 450 medlemmar. Vår verksamhet växer och inriktas mycket mot ungdomar. Att få flera ungdomar att ansluta sig till oss och trygga återväxten inom jägarkåren är för oss viktigt. Alla våra ungdomar har gratis medlemskap och gratis skytte upp till 18-års ålder.

Jägarexamensskytte är också en stor del av vår verksamhet. Vår handikappanpassade skjutbana i Häggenås är idag en godkänd provbana för examination av jägarexamenselever (både ungdomar och vuxna).

Sponsringen avser att det mesta av behållningen framförallt används till ungdomsverksamheten i föreningen.

Sponsringspaketet kostar 2500 kr/år och förlängs automatiskt varje år om inte avtalet sägs upp.
I paketet ingår:

  • Logga och länk på www.jaktskytteklubben.se under partners.
  • Sponsordag med skytte och förtäring på skjutbanan för två personer. Jocke Smålänning kommer att finnas på plats för att tipsa och showa.

Möjligheten finns att sätta upp skylt på skjutbanan 120×70 cm.
Skylten bekostas själv av sponsoren.

För mera info kontakta

Lena Smålänning

070-563 06 58
lena@smalanning.se

Jocke Smålänning

070-843 05 85
jocke@smalanning.se