Kontaktpersoner

Styrelsen

Lasse Pålsson – Ordförande / Banchef Häggenås

070-322 73 53
munkpojk@gmail.com

Martin Holmström – Sekreterare

070-646 62 51

Göran Wiklund – Klass 1-banan, miljöansvarig

070-200 13 91

Klas Göran Jaldefors – .22-banan

070-280 64 28

Mikael Persson – .22-banan

Åsa Norman – Jägarexamen

070-576 39 07

Patrik Eriksson – Trapbanan

Rikard Sjöstrand – Trapbanan

Anders Gustafsson – Banchef Lit

070-556 73 52

Jessica Hansson – Litsbanan

Ansvariga utanför styrelsen

Lena & Jocke Smålänning – Sponsring

070-563 06 58

Bokning av banan / webb

haggenaslitsjsk@gmail.com

Ungdomssektionen

Ante Olofsson
Simon Högberg
Robin Östman