Tack!

Tack alla som svarade på våra enkätfrågor.

Vi kommer att sammanställa svaren och prata igenom dem i styrelsen.