Björnskytte för tjejer och ungdomar

Onsdag 12 augusti är det björnskytte på tjej och ungdomskvällen.